Ovládání na volantu

 Listopad 2018

    Nedílnou součástí moderních automobilů je také multimediální centrum uprostřed palubní desky.
    Dnes je ovládání tohoto centra řešeno především dvěma způsoby.

    První variantou pro ovládání je touchpad umístěný u řadicí páky, resp. voliče automatické převodovky.

    


Druhou možností je přímo dotyková obrazovka na středovém panelu.

    


    Další variantou ovládání, i když s omezenými možnostmi jsou tlačítka na volantu, které slouží k ovládání radia a mobilního telefonu.
    

V tomto případě je možné přes několik tlačítek ovládat předem určené funkce radia (hudebního přehrávače) nebo telefonu. Další možnosti tam nejsou nebo jsou velmi omezené.


    Navrhujeme dvě nové varianty ovládání info centra v automobilu. Navrhovaný zprůsob ovládání s sebou přináší mnoho dalších možností.

    Varianty stručně popíšeme v následující kapitole.


 

Naše návrhy

 1, Touchpad na volantu

Podobná plocha jako je na obrázku by byla umístěna na rameni volantu. Tato dotyková plocha by byla doplněna podle potřeby několika (optimální 2-3 ) tlačítky pro potvrzení volby, návrat o stupeň výše a návrat do hlavní obrazovky. Toto řešení má výhodu, že řidič nemusí sundávat ruku z volantu.Přínos :
Ovládání info centra by řidič mohl provádět s pomocí dotykové plochy na volantě.
- Nesundával by ruce z volantu
- Ovládání by mohlo být spojeno s průhledovým displayem
- Ovládání všech funkcí by mohlo být omezeno do určité rychlosti. Po překročení této rychlosti by zůstalo pouze ovládání rádia nebo jiné podobné funkce s ovládáním přes klasické tlačítka.

 

 


 

2, Dotykový display na volantu
 
Jedná se o další krok, který je zdokonalením návrhu v bodě 1, pro ovládání info centra přes plochu na volantu. Podobně jako v případě touchpadu na volantu (1,) nemusí řidič sundávat ruku z volantu. Podobně jako u varianty 1, by dotykový dispaly mohl být po stranách doplněn klasickými tlačítky. Dotyková obrazovka by mohla fungovat v několika režimech, jako :

A, Jednobarevný touchpad jak je uvedeno v 1,
B, Dotyková obrazovka, na kterou by se přenášel / kopíroval vybraný výřez obrazovky info centra na středovém panelu
C, Zobrazení přispůsobených aplikací (navigace, atd.). Na display na volantu by se přenášela pouze stručná/ zkrácená verze obsahu, například mapa se zvýrazněnou šipkou pro směr jízdy.  O činosti kluků a holek ze Sedmičky psali v : ...

Napsali o nás

Pořád se něco děje. Stavíme, tiskneme, montujeme a baví nás to.

Novinky z kroužku

Bez pomoci by to nešlo. Tyto firmy, lidé a úřady nám pomáhají.

Podporují nás

Od jara 2020 najdete aktuality také na naší stránce na sociální síti Facebook.

jsme na FACEBOOKu